Preregistered Minnesota voters: 3.2 million

Politics ·