So what happens next in North Dakota politics?

Politics Tom Crann ·