Obama nominates Elena Kagan for Supreme Court

Politics