Bachmann invokes nostalgia for Reagan, Thatcher

Politics Mark Zdechlik Mark Zdechlik · ·