Bachmann invokes nostalgia for Reagan, Thatcher

Politics Mark Zdechlik · ·