'Fiscal cliff' vote splits Minnesota delegation

Politics