US touts democracy as Egyptian military takes over

Politics