'White Wedding' Celebrates Love, South African-Style

News & Features Bob Mondello · ·