Senate hearing explores Minneapolis-Somalia connection