Dayton: MN commissioner pay raises average $20K

Mark Dayton
Minnesota Gov. Mark Dayton in May.