Live: Winter storm brings rain then snow to southern Minn. metro bound

Tough economy forces shutdown of Appleton prison