Plenty of interest to serve on Dayton's bullying task force