Scream Town apologizes for 'zero tolerance' memo targeting Somalis