Legislative auditor to probe travels of MnDOT emergency manager